Tankar från Runudden

Tankar från Runudden

Om Bloggen

Bloggar om aktuella händelser men framförallt inom följande områden:
- Kriminalitet
- Makt- och maktmissbruk
- Girighet
- Viner
- Idrott

Du är självfallet välkommen att gästblogga.

När skolan blir en mardröm

KriminalitetPosted by Torbjörn Ohlsson Sun, October 04, 2015 09:45:31


För några veckor sedan skrev jag ett inlägg som jag kallade för ”4 per sekund.” Det handlade om våld mot skolflickor och bakgrunden var en FN studie från 2006 och Unescos rapport om barn i skolan, från 2011. Där framgick följande skrämmande siffror:
Uppskattningsvis blir 337 000 flickor utsatta för våld och övergrepp i sin skolmiljö VARJE DAG. Det blir 4 flickor varje sekund

Dessa fruktansvärda siffror har fortsatt att sysselsätta mina tankar. Talen blir så stora att de är svåra att ta in. Att tänka sig att bakom varje siffra finns ett barn, oftast en flicka.

Ett exempel
Plans senaste tidning fortsätter att ta upp frågorna och visar några grymma öden som jag vill förmedla.
Övergreppen sker på lärarnas rum, vid latrinerna och när flickorna är på väg till och från skolan. Minst hälften av flickorna är under 16 år.
Förövarna är ofta lärarna, rektor, eller några äldre elever. Ofta är de okunniga om att de begår ett brott, men oavsett detta så är överfallen tämligen riskfria. Flickor har sämre värde.
Lärarna utnyttjar också sin ställning genom att byta sex mot att ge flickor högre betyg.
En flicka från Sierra Leone berättar i tidningen:
- Så vi gjorde det, inne på hans kontor i skolan. Han sa till mig att komma dit en viss tid. Ibland på morgonen innan vi hade kristendom, ibland på rasten. Varenda dag bad han mig och ibland flera gånger om dagen. Under ett helt år höll det på.

När detta skedde hade denna flicka varit utkastad från sitt hem i flera år. Mamman hade dött och pappan hade gift om sig och hans nya hustru tyckte inte om flickan.
Så 12 år gammal hade hon tvingats hemifrån.
Någon att anförtro sig åt hade hon inte. Inga föräldrar och till läraren eller rektorn kunde hon naturligtvis inte gå. Det var rektorn som hade utfört övergreppen.
Trots att hon på ett brutalt sätt hade fått bra betyg återstod bara ett liv på gatan. Men det psykiska illamåendet och känslan av att vara värdelös var hela tiden närvarande.

Detta är bara ett enda exempel från denna vidriga verklighet. Och övergreppen mot barn sker minst 337.000 gånger VARJE DAG.

När FN gjorde sin undersökning i Sierra Leone uppgav 18 % av landets unga flickor att de hade våldtagits minst en gång. Av dessa övergrepp hade minst en tredjedel skett i skolan.

Nu är inte situationen i Sierra Leone speciell. Flickor i många andra länder är i samma situation.

FN:s utvecklingsmål
År 2000 satte FN upp några s.k. millenniemål. Sju av åtta områden utvecklas mycket positivt. Det gäller målen för att,
1. att utrota extrem fattigdom
2. att alla barn ska gå i grundskolan
3. att öka jämställdheten mellan kvinnor och män
4. att minska barnadödligheten
5. att förbättra mödrahälsan
6. att säkra tillgång till rent vatten
7. att öka handel och bistånd

Endast ett område går åt fel håll. Dessutom mycket åt fel håll. Det är spridningen av HIV/AIDS.

Den största anledningen är våldet mot unga flickor.

Hur kan vi män tillåta detta?

  • Comments(0)//runudden.skrivovin.se/#post150