Tankar från Runudden

Tankar från Runudden

Om Bloggen

Bloggar om aktuella händelser men framförallt inom följande områden:
- Kriminalitet
- Makt- och maktmissbruk
- Girighet
- Viner
- Idrott

Du är självfallet välkommen att gästblogga.

Sverige är kluvet – men är det fattigt eller rikt?

ÅsikterPosted by Torbjörn Ohlsson Sat, October 15, 2016 22:05:18

- Hej Torbjörn min farmor född 1896 sa till mig att ett land som inte försörjer sig själv är ett fattigt land. Vad är Sverige nu?

Så inleddes ett samtal med en god vän. Vi hade sen en dialog med utgångspunkt från hans döda farmor och hur det är i landet idag. Samtalet och en hel del tankar därefter är utgångspunkten för mina funderingar denna gång. Hans farmors utgångspunkt var att landet var fattigt när det inte fanns tillräckligt med mat till folket.

Farmors barndom
När hon föddes pågick den stora emigrationen till USA. Drygt en miljon mäniskor lämnade Sverige och den absolut största anledningen var att det inte fanns mat till alla. De flesta var fattiga och den enda utvägen de såg var att lämna landet.

Då, i början av förra seklet, var de flesta beroende av jordbruket för att överleva. Familjer med stora gårdar levde relativt bra, medan småbönder och torpare inte alltid hade mat på bordet. Att gå och handla sin mat i någon affär var heller inte att tänka på. Det fanns få affärer och mäniskorna hade inga pengar att handla för.

Hur är det idag
Svårt att få fram statistik om folk svälter. Att det finns fattigdom i landet är det ingen tvekan om. Med EU:s definition av fattigdom, alltså personer som lever på mindre än 10.000 kr per månad, så är det många som lever i fattigdom, men de behöver ändå inte svälta.
Yngve Gustafson, professor i geriatrik säger:
– Vi vet att mer än hälften av de gamla på svenska äldreboenden är undernärda. Det betyder att 15.000 personer i äldrevården riskerar att svälta ihjäl.

Att det finns fattigdom och uppenbarligen även en del som svälter kan vi utgå ifrån, men det är ändå få jämfört med vad min väns farmor upplevde som ung.

Nu vill jag inte stanna där. Det har hänt så mycket i landet de senaste 100 åren och jag vill lägga till några saker till innan jag har en uppfattning om Sverige är fattigt eller rikt.

Beredskap
Vår beredskap är god
påstås vår dåvarande statsminister Per-Albin Hansson ha yttrat under 2:a världskriget. De flesta visste nog inte att många svenska soldater som gick vakt längs våra gränser inte hade ammunition till sina gevär.
Vi hade varit ett lätt byte för en stormakt.

Lika illa verkar den svenska matberedskapen vara idag.

Mindre än hälften av den mat vi äter i Sverige produceras inom landets gränser. Jordbruket är dessutom helt beroende av fossil energi i form av drivmedel, handelsgödsel och bekämpningsmedel. Sedan EU-inträdet förlitar sig Sverige på EU-länders solidaritet i händelse av kris.
Ola Pettersson, vid Institutet för jordbruks- och miljöteknik, ifrågasätter om förmågan att hjälpa verkligen finns om krisen drabbar hela Europa samtidigt:
– Det är säkert sant vid en lokal kris i Sverige eller i Norden, men om hela EU drabbas av samma kris samtidigt skulle det kunna stöka till situationen ordentligt, säger han.

När vi ser hur splittrat Europa är idag när det gäller att hjälpa flyktingar så är det nog bara att ställa in sig på att i en större kris i Europa så är solidariteten borta.

Ola Pettersson har också räknat på hur den svenska livsmedelsförsörjningen skulle kunna drabbas vid en energikris.
Han fick idén under Libyenkriget. Khadaffis sista desperata plan var att spränga oljeledningen fram till Medelhavet. Europa får 30 procent av sin olja den vägen.
Utgångspunkten är att plötslig energibrist uppstår och sedan håller i sig i tre till fem år. Tre olika scenarion presenteras där den fossila energin minskar med 25, 50 respektive 75 procent.

Enligt rapporten skulle Sverige klara en 25-procentig minskning utan alltför allvarliga konsekvenser, men det skulle behövas fler händer i jordbruket.
Men denna arbetskraft finns inte.

Vid de allvarligare bristscenariona skulle livsmedelsförsörjningen ändras radikalt och Sverige hotas av svält.
Han konstaterar också att husdjur som landets 350 000 hästar skulle ifrågasättas om livsmedelsbristen blir för stor:
– Vi försökte uttrycka oss diplomatiskt i rapporten. Det går inte att lägga don på dagens ridhästar, så en gissning är att det skulle bli mer hästkött på tallrikarna under en period, säger han.

Att Sveriges beredskap är undermålig är något som Civilförsvarsförbundet skriver under på. Beredskapslagren är sedan länge tömda.

– Lagren med drivmedel, livsmedel, skyddsmasker, allt är borta. Det enda som finns kvar är tutan som ljuder första måndagen i månaden klockan tre. Men det är mer som en teknisk kontroll av ett reservaggregat.
Bakom tutan är det tomt, säger Sven Lindgren, ordförande i Civilförsvarsförbundet.

Maten räcker i tolv dagar, men i en krissituation blir det hamstring och då är nog maten slut på två till tre dagar.

Det kluvna landet
Om vi backar bandet igen och tänker på ”farmors” uppväxttid. Då var landsbygden välbefolkad och folk levde, om än fattigt, av jordbruk. Städerna var små och där fanns en del handel och hantverk.

De senaste sjuttio åren har urbaniseringen gjort att landsbygden i stort sett avfolkats och landet har delats på många olika sätt. Här är några exempel:

1. När 85 % av befolkningen bor på en yta som är 1,3 % av landets och jordbruk läggs ner blir sårbarheten väldigt påtaglig.
På asfaltytorna i och omkring våra stora städer växer det dåligt.

2. Det skrivs mycket om den ökande kriminaliteten i landet. Sett över landet ökar den inte, men i de största städerna växer den. Gängkriminaliteten som skrämmer många är primärt en storstadsföreteelse. Städerna slits sönder:.
Om vi studerar djurlivet vet vi att i en hönsgård börjar hönorna hacka på varandra när det blir för trångt. Vi människor är inte annorlunda när för många samlas på samma ställe.

3. Landets hushåll har hamnat i en lånebubbla. Skuldsättningsnivån överstiger hushållens inkomster på ett sätt som många bedömer som riskfyllt. Återigen går det se ett mönster.
Storstädernas hushåll tvingas till alltför stora krediter för att hitta ett boende, medan bankerna ofta säger nej till krediter för husköp på landsbygden, trots att huspriserna är en bråkdel av storstädernas.

Jag efterlyser politiker som ser helheten. Landsbygd – stad – kriminalitet – ekonomiskt hållbart system – beredskapsfrågor – miljö.

En sak till
De 4 storbankernas omslutning är 5 gånger större än hela Sveriges och några få äger storparten. Så jag skulle vilja säga att den fattigdom som många känner är skapad av våra politiker.

Om jag återkommer till inledningen av inlägget så är Sverige idag inte fattigt, men vi är ett kluvet, utlandsberoende land, som lätt kan hamna i fattigdom.

Med den kunskap vi har om vår omvärld tycker jag våra politiker är oansvariga.

Kom ihåg: Bakom tutan är det tomt.

  • Comments(0)//runudden.skrivovin.se/#post198