Tankar från Runudden

Tankar från Runudden

Om Bloggen

Bloggar om aktuella händelser men framförallt inom följande områden:
- Kriminalitet
- Makt- och maktmissbruk
- Girighet
- Viner
- Idrott

Du är självfallet välkommen att gästblogga.

Gun-Marie och Ragunda Red Granite har startat Thailandståget.

ÖvrigtPosted by Torbjörn Ohlsson Thu, August 03, 2017 09:18:56

För mindre än ett år sedan stod Gun-Marie Persson, Ragunda inför ett vägval. Att stanna kvar och arbeta med ett projekt som intresserade henne, men där hennes tankar om marknadsföring inte togs tillvara, eller att hoppa av och starta eget. Hon valde det senare.

I fjol träffade jag Gun-Marie Persson, för att göra ett tidningsreportage. Hon var då VD för Döda Fallets världsarvbolag och berättade entusiastiskt om vilka ljusa framtidsplaner som Döda Fallet och Thailändska Paviljongen hade tillsammans.

När hon senare, på minst sagt tveksamma grunder, tilldelades en varning och att hennes tankar om marknadsföring inte föll i god jord hos kommunen bildade hon företaget Ragunda Red Granite.

I början av denna sommar träffade jag henne igen för att göra ett uppföljningsreportage och blev lika imponerad även den här gången över hennes kreativitet och framtidstankar.

Här berättar jag lite ur reportaget och lägger till några egna tankar om vilken betydelse jag tror att hennes företag kan ge både Ragunda, men även hela regionen.

Det är kanske det mest spännande företag som startats i regionen på många år.

Företaget presenterade sig ordentligt mellan den 18 och 22 juli, när de arrangerade en festival vid paviljongen samtidigt som det var 120-årsjubileum till minne av Kung Chulalongkorns besök i Utanede. Ett stort artistuppbåd från både Sverige och Thailand medverkade och festivalen och jubileet uppmärksammades stort, inte minst i Thailand.

Här är Magnus Gunnarsson, Virvelkraft, Gun-Marie Persson, Ragunda Red Granite och Robert Falk, Ragunda kommun, framför paviljongen i samband med planering av festival och jubileum.

Vad är Ragunda Red Granite
Namnet Ragunda Red Granite förklarar Gun-Marie så här:
- Grunden till namnet är den granit som finns i Döda Fallet och som knyter an till det jag jobbade med tidigare. Stenen knyter också an till naturen, hållbar och beständig. Eftersom Döda Fallet är på väg att bli världsarv finns det en koppling till Thailand, där Kung Mongkut hittade en sten där hela historien om Sukhothai fanns inristad. Platsen blev Thailands första huvudstad och är idag ett världsarv.


I Thailand finns företaget uppdelat i två delar, GM 119 och CK 119. Gun-Marie fortsätter:
- GM är mina initialer och CK är Chai Kayankarn, 119 står för antalet år, sedan kung Chulalongkorn besökte Utanede. Chai är en nyckelperson i hela verksamheten.

Företaget har en mycket genomtänkt marknadsstrategi och redan i inledningen på det marknadsstrategiska dokument som ska gälla de närmaste åren beskriver Gun-Marie sina tankar så här:

Facit finns i min hand hur hela Ragundadalen kan utvecklas och jag beslutade att starta ett bolag helt byggt utifrån behovet hos människor och företag i dalen och regionen.
”Gör något som gynnar dig. Det du gör i ord och handling ska också gynna andra människor så att de mår bra och kan gå framåt tillsammans med dig.”

Några projekt som är på gång

Paradisön Koh Mook, som Ragunda Red Granite, tillsammans med öns befolkning får delta i utvecklingen av.

Redan nu har Gun-Marie och hennes bolag börjat arbeta med några spännande projekt. Vad sägs om följande:
- I Trang, som ligger i södra Thailand, finns en liten ö som heter Koh Mook. Där har vi fått chansen till att medverka i utvecklingen av ett turistområde. Tankarna hos de ledande personerna i Trang stämmer väl överens med våra tankar i Ragunda Red Granite, nämligen att naturen ska bevaras och att man ska arbeta med hållbarhet. Lokalbefolkningen, till viss del så kallad urbefolkning ska också involveras i de projekt som utvecklas på ön.
En viss turism har funnits tidigare men det var först för tre år sedan som den blev känd genom Morakot grottan.
Det finns också en naturlig koppling mellan Koh Mook och Ragunda eftersom det är Kung Chulalongkorns son som är beskyddare av ön, med de vita stränderna och det marina livet intill.

Ett annat projekt som Gun-Marie arbetar med är ett avtal med företaget Euro Sun Sea Sand. De finns på en ort som heter Thap Sakae, inte långt från Hua Hin. Genom avtalet kommer Gun-Marie via företaget att erbjuda 250 hus till skandinaver på en yta av 150 tunnland.
Ägaren Mr.Kunthon och representanter från företaget besökte Sverige i samband med festivalen och Gun-Marie medverkade till att presentera företaget och möjligheterna att köpa en fastighet i Thap Sakae.

Några nyckelpersoner
Det är många personer som medverkat till att företaget fått en bra start. En av dem är kände entreprenören Per Bergvall, som också är delägare. En viktig person i samarbetet med Thailand är Chai P. Kayankarn, thailändsk företagare bosatt i Östersund. Han ingick redan ifjol i den trio som arbetade med marknadsföring av paviljongen och det blivande världsarvet. Han blev därför en naturlig länk i Ragunda Red Granite och de thailändska bolagen:
- Hans nätverk i Thailand är guld värt. Han känner thailändarnas livsstil och kultur och han har många kontakter på plats. Det senaste halvåret har han vistats mycket i Thailand och medverkat till att Ragunda Red Granite involverats i flera spännande projekt.

I och med avtalet med Koh Mook kom nästa viktiga kugge in i verksamheten. Magnus Gunnarsson från Bispgården som driver företaget Virvelkraft. En av hans specialiteter är att bygga växthus som påminner om thailändsk byggnadsstil. Han har också utvecklat en ”virvel”, som placeras i rinnande vatten. Ur den virvel som bildas är det möjligt att utvinna energi. Hans hållbarhetstänkande passade bra in i Ragunda Red Granite och i utbyggnaden på ön Koh Mook och han ansvarar, tillsammans med lokal arbetskraft, för en del av byggnationerna.

På ön kommer det att byggas ett retreatcenter, med träning, mindfulness och liknande. Ön kommer inte att bli något nöjescenter men med båt är det bara en halvtimmes färd till de öar som har mera shopping och nöjen.
Ewa Eriksson från Bispgården kommer att medverka till att utveckla och ansvara för träningsdelen.

General Nantana, grundare till Thai Swedish 1897

General Nantana, den kvinna som är en av initiativtagarna till att Paviljongen byggdes och General Chetta Thanajaro, ordförande i fonden Thai Swedish 1897, som finansierade bygget, är fortfarande några av Gun-Maries viktigaste kontakter. Nantana sitter i styrelsen i de thailändska bolagen och är hedersledamot i Ragunda Red Granite.
I samband med festivalen, arrangerades genom Nantanas försorg den första resan av CK 119 till Sverige. Efter att de landat i Danmark, besökte de Göteborg, Stockholm, Östersund, Åre, Trondheim, Ragunda och Sundsvall innan de återvände till Bangkok.

Senare i höst hoppas Gun-Marie att den första gruppen skandinaver besöker ön Koh Mook.

Framgångskoncept

Ett av de koncept som Ragunda Red Granite arbetar efter heter Heart of the world. Det kan lite enkelt beskrivas som en digital hubb i Ragunda som blir en väg ut i världen där man samspelar med bland annat Agenda 2030 och andra globala mål. Heart of the World består av färdiga kontaktnät och kanaler i olika länder, där flödet går åt båda håll, Ragundadalen tar emot besökare, men vi skickar också iväg besökare ut i världen för att uppleva olika kulturer och spännande upplevelser.

Detta kommer att kompletteras med en modell för internationalisering av små företag som vill ta steget ut i världen, där Ragunda Red Granite AB kan understödja dem.
I hubben finns också hållbarhetsinformation på olika områden som är viktiga inför framtiden, framförallt ges mycket plats till ren energi – här finns också lärmöjligheter och utbyten mellan studenter i målländerna.

Nätverksbyggande är redan i gång i Thailand och har påbörjats i USA och i Norge och planeras för Östersjöländerna.

Granitgruppen
Är en annan del som ska driva utvecklingen för de inblandade. Granitgruppen som leds av VD ska vara ett forum för att byta idéer, hitta affärspartners och hitta kunskaper. En öppen mentalitet där allt är möjligt och med världen som arena.

Under hösten kommer en facebookgrupp, med Granitgruppen som namn att bildas och alla intresserade, företag, kommuner, föreningar och privatpersoner är välkomna att ansluta och bidra med idéer och tankar.

Min egen lilla förhoppning
Jag vill redan nu till kommuner och näringsliv i hela regionen säga:
Stå inte kvar på perrongen och undra vad som händer och om några år vad som hände.

Gun-Marie har startat thailandståget. Stig ombord och delta i nätverkande med intressanta företag. Nätverkande för nya affärsmöjligheter.

Till sist
Gun-Marie får avsluta pratstunden med att berätta hur det senaste året påverkat henne som person:
- Det har påverkat mig mycket. Jag vågar ta initiativ som jag inte tidigare kunnat drömma om. Att jag till exempel skulle medverka till att utveckla en turistö i Thailand fanns inte på kartan för ett år sedan. Saker har bara hänt och jag har vågat flyta med.

Gun-Marie återkommer gärna till ön Koh Mook där hon ser ännu en koppling till Ragunda:
- Området som Ragunda Red Granite arrenderar påminner i utseende mycket om Vättaberget, som ofta kallas för Elefantberget. Platsen som exploateras ligger precis i nacken på det thailändska elefantberget.
Ragunda Red Granite AB kan erbjuda mycket speciella upplevelser inte minst på ön Koh Mook, som hon betraktar som ett thailändskt paradis.

Jag är också glad över olika samarbetspartners både i Sverige och i Thailand, med samarbetet med framförallt Robert Falk hos kommunen, men även att Ragundas politiker uppskattar det jag gör.

Läs gärna mera på: http://www.ragundaredgranite.com/

  • Comments(0)//runudden.skrivovin.se/#post241