Tankar från Runudden

Tankar från Runudden

Om Bloggen

Bloggar om aktuella händelser men framförallt inom följande områden:
- Kriminalitet
- Makt- och maktmissbruk
- Girighet
- Viner
- Idrott

Du är självfallet välkommen att gästblogga.

Sjukt penningsystem - Dra upp huvudet ur sanden

GirighetPosted by Torbjörn Ohlsson Thu, May 22, 2014 11:06:10

Jag har vid flera tillfällen skrivit om de ökande hushållsskulderna, om hur pengar skapas och den girighet som blivit följden av vårt sjuka penningsystem.
Nu tar jag sats igen, denna gång inspirerad av Oscar Kjellberg, som tidigare varit vd för JAK banken. Han har många spännande funderingar som jag blandat med mina egna studier och tankar.

Mat och pengar
Jag börjar med en riktigt bisarr situation. I de större städerna sitter vid nästan varje livsmedelsbutik en tiggare. Inne i samma butiker kastas mängder med mat. Ofta helt riktig mat som vi, p.g.a. konstiga regler inte kan skänka till tiggarna. Vi skänker inte ens till pressade djurhållare, utan den ska kastas.
Trots detta överflöd som är så stort att det är normalt med stort svinn saknar många det allra nödvändigaste.

När folk har brist på det de behöver, trots att det finns ett överflöd, så brukar man säga att de saknar pengar. Livsmedlen är producerade, de finns i butiken och om tiggarna hade pengar så hade de kunnat stilla sina behov.

Precis detta hände i många länder på 1930-talet. Och som tiggarna idag hade många på den tiden svårt att få ihop till livets nödtorft.

JAK-bankens grundare Kristiansen menade att om vi i stället hade ett ”omsättningsmedel” som alltid motsvarade den aktuella varumängden så att all produktion kom till nytta och om de som behöver varorna alltid kunde få tillgång till pengar så skulle allt vara i sin ordning.

Denna insikt föranledde danska JAK att ge ut en egen valuta. Grundtanken var att kontrollen över pengarna skulle ligga hos ”folket” och att pengarna skulle ha täckning i reella tillgångar, naturtillgångar.
Men dåtidens storbanker krävde ett stopp för dessa andelspengarna, och de förbjöds 1933.

Roten till allt ont
När varor och pengar inte fick balansera kände Kristiansen att det är pengarna som är roten till allt ont och att systemfelet ligger i att människor tvingas producera – inte till fördel för sig själva eller för dem som behöver varorna – utan till fördel för ”de människor och grupper för vilka penningutbytet, inte varuutbytet, är det viktiga”.

Dagens pengar ohållbara
Sedan mitten av 80-talet så har utvecklingen gått mycket snabbt. Vi har fått två slags pengar. Vi har mynt och sedlar som anskaffas av Riksbanken. De kommer ut i omlopp genom bankernas uttagsautomater och genom att detaljhandeln köper dem för sin kontanthantering. Mängden styrs av allmänhetens efterfrågan. Sedan har vi kreditpengar som skapas av bankerna. Dessa pengar utgör den största delen av våra pengar, cirka 96-97 %.

Bankerna är alltså inte mellanhänder mellan in- och utlåning som många tror utan de skapar själva pengar genom att lämna krediter till sina kunder. Pengarna överförs på kundernas konton samtidigt som de bokför samma belopp som en skuld till banken. Det blir med andra ord en tillgång i form av en lånefordran för banken.

När kunden betalar tillbaka lånet försvinner pengarna ur cirkulationen och därmed upphör de att finnas till. Under den tid som dessa kreditpengar har funnits till har banken fått ränta på dem. Ränteintäkten minus bankens kostnader ger bankens vinst.

Förutom att ha en tillräcklig likviditet för sedlar i uttagsautomaterna och för att kunna föra över kreditpengar till ett konto i en annan bank samt att klara det relativt lågt ställda kapitaltäckningskravet kan banken låna ut så mycket som helst.

Kapitaltäckning innebär att egna kapital inte får vara för litet i förhållande till de risker som banken tar.

Farlig dynamik
I och med att riksbankens mynt och sedlar numer inte utgör mer än cirka tre procent av penningmängden, så har dynamiken i ekonomin förändrats på ett påtagligt sätt.

Penningmängden bygger helt på att vi skuldsätter oss. Till detta ska vi också betala ränta på våra krediter. För att få pengar till räntorna krävs att vi skuldsätter oss ännu mera. Kontanterna i samhället räcker inte på lång väg till räntebetalningarna.

Mot kollaps
I och med finanskrisen har många länder fått problem, både med pengar och med produktion. I USA har t.ex. skuldsättningen minskat. Bankerna har inte lyckats hitta tillräckligt med villiga låntagare som med säkerhet kan återbetala lånen. Det innebär att penningmängden har krympt. Sverige är just nu ett undantag eftersom den privata skuldsättningen har ökat. Detta har medfört att t.ex. bostadspriserna har ökat till rena fantasisummorna.

En annan absurd följd av detta är att regeringen tolkar detta som att de fört en framgångsrik ekonomisk politik. Borg har många gånger jämfört Sverige med Grekland och framhållit den svenska modellen. Men skuldsättningsgraden i Sverige är nu så hög att bubblan kommer att brista även i Sverige. Blir det nästa finansminister, eller nästnästa som får nöjet att hantera detta?

Men kära politiker, när bankernas ekonomier blir större än länderna de verkar i hur tror ni att det till slut kommer att gå? En fråga jag ställt till många politiker men ingen vill, eller kan inte svara.
I Sverige är de 4 storbankernas ekonomier mellan 4 och 5 gånger större än landets. Jag tror att alla som läser detta förstår hur det kommer att sluta.

Huvudet i sanden
Men ingen tar i frågan. Ingen vågar och under tiden så har vi tiggarna utanför livsmedelsaffärerna som har brist på pengar och ledningspersoner i bankerna som bråkar upprört över att deras bonustak sänks från två årslöner till ett.

Trettiotalsvibbarna känns tydligare och tydligare. Brunskjortorna har börjat marschera och kräver att tiggarna ska kastas ut. De är störande inslag i gatubilden. Känns obehagligt att gå förbi dem in i de välfyllda livsmedelsbutikerna

Detta är både ett symptom och en följd av ett sjukt penningsystem. Historien upprepar sig alltid så snälla EU-politiker och Riksdagspolitiker, läs -30 och -40 talshistorien och agera.
Dra upp huvudet ur sanden.

  • Comments(1)//runudden.skrivovin.se/#post81