Tankar från Runudden

Tankar från Runudden

Om Bloggen

Bloggar om aktuella händelser men framförallt inom följande områden:
- Kriminalitet
- Makt- och maktmissbruk
- Girighet
- Viner
- Idrott

Du är självfallet välkommen att gästblogga.

Att ha sin förälder i fängelse

KriminalitetPosted by Torbjörn Ohlsson Mon, September 23, 2013 21:55:29

En grupp som ofta glöms bort när man pratar kriminalitet och straff, är barn till fängelsedömda. Det handlar om ett stort antal barn, mellan 8 – 10000 varje år och 25 – 30000 totalt.
I polisutredningar, pläderingar från åklagare och försvarsadvokater, pratar man mycket om gärningsmannen och brottsoffret, ofta i termer att båda är offer. Att brottsoffret är drabbat ska man givetvis inte förneka och självfallet kan en gärningsmans uppväxt och livssituation i unga år jämställas med att han/hon också är ett offer för många olika omständigheter.

Några som alltid är offer är barnen. Att ha sin mamma eller pappa i fängelse är en svår situation. Den underlättas inte heller av att föräldrarna ofta känner skam och skuld och därför inte berättar sanningen varken för barnet eller för klasslärare och andra nyckelpersoner i skolan. Man vill i all välmening skydda sitt barn, men resultatet kan bli det rakt motsatta.
Man glömmer ofta barns förmåga att läsa av de stämningar som finns hos föräldrarna, liksom hos övriga vuxna som finns i barnens närhet. Försämrad koncentrationsförmåga och problem i skolan är inga ovanliga följdverkningar. Om det sedan börjar tisslas bland skolkamrater om att X:s mamma/pappa sitter i fängelse kan situationen bli ohållbar för barnet med skolbyte, flytt och ännu sämre självförtroende som följd.

Hur kan samhället och vuxenvärlden förbättra sig?
- Utgångspunkten måste vara att barn är självständiga varelser och måste få veta vad som hänt med deras förälder. Föräldrarna bör alltså öppet berätta vad mamma/pappa har gjort och om fängelsestraffet.
- De viktigaste personerna i skolan, t.ex. klasslärare, måste också få veta att mamman/pappan till barnet sitter i fängelse. Hur mycket läraren sedan ska berätta för klassen måste givetvis barnet få vara med och bestämma om.
- Och tänk vad bra det vore för barnet om någon av föräldrarna kom till skolan och inför klassen berättade om varför mamman/pappan sitter i fängelse. Att låta övriga barn se att föräldrarna är vanliga personer.

Vi har alla ett ansvar när vi möter ett barn som har sin förälder i fängelse. Vi måste möta barnet med respekt och alltid komma ihåg att det aldrig är barnets fel.

Är du intresserad av att fördjupa dig mera i detta ämne kan jag rekommendera boken, ”Pappa är kriminell” av Niklas Malmborg och Geir W Stakset, samt föreningen Bryggans verksamhet.

  • Comments(0)//runudden.skrivovin.se/#post9