Tankar från Runudden

Tankar från Runudden

Om Bloggen

Bloggar om aktuella händelser men framförallt inom följande områden:
- Kriminalitet
- Makt- och maktmissbruk
- Girighet
- Viner
- Idrott

Du är självfallet välkommen att gästblogga.

Politikeretik

ÅsikterPosted by Torbjörn Ohlsson Tue, August 19, 2014 16:30:12

Allmänt och begreppet etik
Etiska frågor för yrkespolitiker tycker jag diskuteras alltför sällan och jag tycker att den valrörelse som startat visar på stora brister.

Jag saknar en etisk kod för det politiska arbetet och för yrkespolitiker, inte minst i valrörelser.

Innan jag går in på exempel vill jag ta upp lite om begreppet etik. Det finns många förklaringar, men om jag gör det enkelt så ska man kunna svara på följande frågor för att tänka och agera etiskt rätt:

- vad är det goda?
- vad är det rätta?
- hur ska vi bete oss?

Etik kommer från grekiskans Ethos, som betyder ungefär sed, eller sedvänja. Ibland är förklaringen förhållningssätt.

Valrörelsen
Redan i inledningen av valrörelsen tycker jag mig ha märkt fula påhopp politiker emellan. I många fall vill jag tolka påhoppen som desperation eller brist på egna argument. I andra fall är det rädsla och härskartekniker av det sämsta slaget.

Det är inte bara de frågor som diskuteras, det är även sådant man ljudlöst går förbi. Är det av okunskap, rädsla eller vad?

Men yrkespolitikerna är inte ensamma om den hårdnande tonen. Alla som följer valrörelsen i tidningar, tidningskommentarer och sociala medier kan säkert vittna om det förakt som ”vanliga” väljare visar politikerna. Skällsord, hot och mobbning har blivit vardagsmat.

Att leta fel hos sina motståndare, både politiker och väljare, har blivit den nya flugan. Att sedan raljera omkring detta på sin facebooksida, utan att ha egna förslag, då har man tydligen visat civilkurage.

Några exempel
Några exempel på områden som jag tycker skulle hanteras etiskt bättre är:

1. Hushållens skuldbörda och bankernas roll i samhället.
- Saknar politikerna kunskap om ökningen av hushållsskulderna?
- Saknar man kunskap om hur pengar skapas i samhället?
- Saknar man kunskap om följderna av en bristande kreditbubbla?

Jag tror att många saknar den kunskapen men inte alla. Är det då etiskt försvarbart att inte prata om detta fråga?

Jag tycker att det är fegt och orätt, d.v.s. etiskt förkastligt.

2. Invandrarfrågorna.
Ett stort och komplicerat område med många bottnar. Dessutom verkar sd:s inträde i rikspolitiken ha gett de övriga partierna skrämselhicka. Till skillnad mot förra exemplet så är diskussionerna om invandringen livliga och det finns massvis med experter. Och debatten på sociala medier rent skrämmande. Gång på gång presenteras hur stora kostnader som invandringen medför. Ibland även beräkningar på vilka intäkter som invandrarna bidrar med. Några reflektioner:

- Kan alla partier lägga ”fingrarna på bibeln” och säga att de räknat helt ärligt och inte utlämnat vissa delar för att det ska passa andra syften?
- Har alla partier människans bästa, oavsett ras, färg och sexuell läggning, som sitt syfte när de skriver och argumenterar för sina åsikter.

Utifrån mina etiska frågor, om det goda och rätta, skulle jag vara intresserad av svaren.

3. Storsjöyran
Så ett praktiskt exempel på hur skrämsel och hot ska få väljarna att rösta. Det finns många exempel, men detta är så iögonfallande och aktuellt så jag använder det. En rikspolitiker som använder en populär festival för sin skrämseltaktik.

Storsjöyran i Östersund har funnits i sin nuvarande form sedan 31 år tillbaka och hela tiden växt och utvecklats. I en mindre skepnad fanns den redan på 60-talet. Lagom till årets Yra så använde en moderat riksdagskvinna och partisekreterare Yran som ett varnande exempel på vad som skulle hända om det blev regeringsskifte.

Varningen var att vid ett regeringsskifte så skulle Yran inte kunna drivas vidare eftersom krogmomsen och arbetsgivaravgifterna skulle höjas. Det som tydligen inte dessa personer kom ihåg var sitt partis tidigare åtgärder och hur de har framförts:

- ”Alla” svenskar har enligt M fått bättre privatekonomi. Skulle inte detta innebära någonting för personers möjlighet att besöka Yran?
- Yran som arrangörer, liksom de restaurangägare som tillfälligt flyttar till ”Krogstråket” drivs av erkänt skickliga företagare. De har under sina 31 år hela tiden utvecklat sitt koncept. Skulle verkligen dessa duktiga företagare gå i konkurs för en höjning av krogmomsen, när dessutom besökarna fått så mycket mera i plånboken?

Yran har överlevt och utvecklats under alla år oavsett regering och när det gäller företagande så är min erfarenhet att det bygger på affärsidé, koncept, marknadsföring, organisation och inte krogmoms.

Så min slutfråga där är given.
Agerade dessa personer fullkomligt utan kunskap om företagande, eller förde de ut ett etiskt oriktigt budskap?  • Comments(1)//runudden.skrivovin.se/#post96