Tankar från Runudden

Tankar från Runudden

Om Bloggen

Bloggar om aktuella händelser men framförallt inom följande områden:
- Kriminalitet
- Makt- och maktmissbruk
- Girighet
- Viner
- Idrott

Du är självfallet välkommen att gästblogga.

Hur kontrollerar vi kvalitén.

GästerPosted by Torbjörn Ohlsson Mon, August 24, 2015 19:11:05

HVB-hem – kvalité och kontroll

Jag har en dotter som bor på ett HVB-hem eftersom hon har varit utsatt för brott vid ett antal tillfällen. Hon har inte bott där så länge, ungefär två månader. Första tiden var en turbulent, eftersom hon mådde dåligt och ville hem. Jag blev i min tur påverkad av detta eftersom hon inte mådde bra.

När hon kom hem första gången berättade hon att hon blev mobbad på hemmet. Personalen kallade henne för tjock och gjorde även antydningar om att hon inte skulle ha mer glass, när det var personalens tur att äta. Jag har även hört att de kallat henne för bortskämd utan att veta någon bakgrund (från mig).
De har säkert hänt mer saker som inte kommit till min kännedom. Jag tog upp detta med berörd personal och ifrågasatte vad hon höll på med. Jag ringde även föreståndaren och sa att ”Detta bör nog utredas och det är nog bra om ni skriver en Lex Sarah-anmälan”. Till svar fick jag att de ville utreda detta själva först.

När min dotter kom hem nästa gång frågade jag om det var bättre, och det var det. Hon berättade även att hon, personal och föreståndare hade haft ett möte och pratat igenom detta. Föreståndaren hade då svarat henne ”Jag tror inte att min personal gör/säger något sådant”. Föreståndaren gick alltså på personalens linje och det tycker jag är allvarligt!
Jag kan ju då nämna att de som bor på hemmen får inte använda sina mobiler/data under kvällstid och ej heller på dagtid (helger). De får endast ha dem under skoltid.

Jag ställer mig då frågande till:

1. Hur kvalitetssäkrar vi våra HVB-hem?

2. Hur vet vi att de boende inte råkar illa ut på hemmen när de inte ens har möjlighet att spela in personal som inte är professionella i sitt yrke?

3. Hur kan de utvecklas när personal begränsar deras möjligheter att utvecklas?

4. Hur ser vi till så att våra ungdomar klarar av att hantera mobil, data o.s.v. när de kommer ut därifrån? Vi lever i ett informationssamhälle. Vi vet också att det är många ungdomar som har problem med hantering av mobil och data. Man löser inte problemen genom att ta bort/plocka av dem mobiler och data.

Vänligen sprid detta vidare.  • Comments(0)

Fill in only if you are not real

The following XHTML tags are allowed: <b>, <br/>, <em>, <i>, <strong>, <u>. CSS styles and Javascript are not permitted.