Tankar från Runudden

Tankar från Runudden

Om Bloggen

Bloggar om aktuella händelser men framförallt inom följande områden:
- Kriminalitet
- Makt- och maktmissbruk
- Girighet
- Viner
- Idrott

Du är självfallet välkommen att gästblogga.

4 per sekund

KriminalitetPosted by Torbjörn Ohlsson Mon, September 21, 2015 18:59:20


Ibland skäms jag för att vara man.
Vi bär oss väldigt vidrigt åt. Jag har skrivit om det tidigare och nu tar jag upp frågan igen. Frågan om övergrepp på flickor.

Just nu har PLAN International en kampanj som pågår fram till den 11 oktober, som är internationella flickdagen.
Kampanjen går ut på att medvetandegöra världen och världens ledare om vad som pågår samt bilda opinion så att flickor ska kunna gå till sina skolor utan att vara rädda.
Rädda för att bli våldtagna.
Kampanjen kallas för ”Min lag” och jag är med.

Bakgrund
Bakgrunden till kampanjen är FN:s studie om våld mot barn, från 2006 och Unescos rapport om barn i skolan, från 2011 som visar följande skrämmande siffror:

Uppskattningsvis blir 337 000 flickor utsatta för våld och övergrepp i sin skolmiljö VARJE DAG. Det blir 4 flickor varje sekund.

Till dessa ruskiga siffror är det 62 miljoner flickor, i skolåldern, som inte går i skolan alls.
En stor orsak till detta är det våld och de trakasserier som de utsätts för. Övergreppen orsakar fysiska och psykiska besvär och då väljer ofta föräldrarna att avsluta flickans skolgång. Att avsluta skolgången innebär ett visst skydd för nya övergrepp, men övergreppen är också, i många fall tabubelagda och föräldrarna vill inte att flickorna ska komma ut och prata om det inträffade.

Vilka
De som begår övergreppen kan göra det i skydd av att det inte blir några konsekvenser för dem. Av någon anledning har inte flickor samma rättigheter som pojkarna har. Brotten anmäls inte och om de skulle göra det, så gör inte polisen någon utredning.
Förövarna är elever, lärare och andra vuxna inom skolvärlden. Övergreppen sker i skolorna men också på väg till och från skolan.

Skulle vi utöka kretsen och se på våld även mot vuxna kvinnor så skulle siffrorna bli ännu ruskigare. Det tar jag upp vid ett annat tillfälle.

Plan vill få världens ledare att agera och visa att vi är fler som står upp för flickors rättigheter. Alla barn förtjänar en trygg skolmiljö.

Bilden i början är från en skola i Ecuador som jag besökte, via Plans försorg, år 2006.
Unga flickor hade tränat sitt lands folkdanser och hade uppvisning för oss.
Jag önskar att dessa flickor får dansa vidare i livet.

  • Comments(0)

Fill in only if you are not real

The following XHTML tags are allowed: <b>, <br/>, <em>, <i>, <strong>, <u>. CSS styles and Javascript are not permitted.