Tankar från Runudden

Tankar från Runudden

Om Bloggen

Bloggar om aktuella händelser men framförallt inom följande områden:
- Kriminalitet
- Makt- och maktmissbruk
- Girighet
- Viner
- Idrott

Du är självfallet välkommen att gästblogga.

Lill Lindfors sjöng ”Du är den ende…”

GästerPosted by Torbjörn Ohlsson Wed, May 11, 2016 10:27:14

Jag läste för ett tag sedan en artikel i webbtidningen ”Ingenjörskarriär” som hade rubriken ”Alla passar inte som specialister”. Bakgrunden var att Trafikverket infört en utvecklingsmatris för bl.a. specialister. Artikeln gick ut på att man genom att använda sig av denna matris försökte få fram specialister inom olika områden. Men man ville samtidigt betona att alla inte passar för att vara specialister. Man behövde även medarbetare med bredare, allmän kunskap.

Det är självklart att inte alla passar som specialister men artikeln väckte tankar hos mig.Jag tycker att betydligt fler borde hitta sin specialitet och tydliggöra på vilket sätt man är unik.

Mitt råd är således i många sammanhang:
Bli specialist! Bli expert! Distansera dig från övriga! Gör dig annorlunda! Hitta din nisch! Positionera dig!

Konkurrensen ökar hela tiden.

Oberoende av om man jobbar som egenföretagare eller är anställd så har man störst chans att få de mest spännande uppgifterna om man uppfattas av uppdragsgivarna eller företagsledningen som expert eller specialist. Man uppfattas då inte som en bland många andra, inte en som lätt kan utsättas för priskonkurrens eller som utför ett jobb som uppdragsgivaren t.o.m. tycker att han kan göra själv.

Använd inte din energi till att diskutera konkurrens och prisdumpning! Använd den i stället till att formulera inom vilket område du är specialist och fokusera på det!

Du är unik! Hitta din egen nisch! Lill Lindfors sjunger i en av sina låtar ”Du är den ende!” Låt den texten bli utgångspunkt för din beskrivning av dig själv.

Hur skapar du din egen positionering?
Undvik alltför generella beskrivningar av vad du gör. Byggbolaget SKANSKA hade tidigare som slogan ”Bygger allt – överallt!” Det tror jag är helt fel väg att gå. De övergav mycket riktigt detta sätt att uttrycka sig efter ett tag.

”Jag är den ende som garanterar att mina kostnader och tidplaner håller”.

Fundera på om du har en speciell bakgrund. ”Jag är den ende på orten som är riktigt bra på engelska, tyska och franska, vilket gör att jag kan göra bra upphandlingar i stort sett i hela Europa”.

Har du lång erfarenhet? ”Jag är den ende som specialiserat mig inom ett visst område i över 20 år”.

Hemarbete
Du är med stor sannolikhet redan specialist inom något område! Det gäller att tydliggöra detta, både för dig själv och för tänkbara kunder.

Skriv ner tre saker som gör dig unik! Utgå t.ex. från:

- Den typ av uppdrag som du utfört
- Vilka kunder du arbetat för
- Din bakgrund
- Din utbildning
- Vilka priser eller utmärkelser du har fått?
- Dina hobbies och speciella intressen på sidan av ditt jobb.

Skriv ner några exempel på problem som du löst åt dina kunder. Beskriv inte vad du gjort utan den nytta (t.ex. i form av tid eller pengar) som dina kunder har haft av dina tjänster.

Sammanfatta på vilket sätt du är speciell. Det måste vara kort och koncist, max två meningar. Det får inte ta mer än 30 sekunder att beskriva och det skall vara fattbart för vem som helst. T.ex. ”Min specialkompetens är…” eller ”Jag är den ende som…”

Kontrollera slutligen ditt budskap genom att tänka dig in i kundens situation och svara på frågan: ”Än se’n då? Vad har jag som kund för nytta av det?”

10 sätt att fokusera på denna specialitet!
Ju oftare du beskriver din specialitet i olika sammanhang desto mer kommer du faktiskt att lära dig om din specialitet och du blir med tiden en allt tydligare expert.

 1. Börja samarbeta med experter inom ditt eller angränsande specialområden. Läs vad de har skrivit, studera deras hemsidor, lyssna på dem när de håller föredrag, lär känna dem, byt och diskutera olika åsikter, var generös med dina egna tankar och idéer.
 1. Skaffa referenser inom ditt specialområde. Om en uppdragsgivare säger att han eller hon är nöjd med vad du åstadkommit missa då inte chansen att be om ett rekommendationsbrev. Fråga om du får hänvisa kommande intressenter till honom eller henne för en rekommendation.
 1. Håll föredrag, utbilda, skriv artiklar, delta i debatter, försök att bli moderator i sådana debatter, skriv insändare som berör ditt specialområde, även om det bara är marginellt. Beställ särtryck av dina artiklar och sänd dessa till tänkbara kunder. Många artiklar och många föredrag kan till slut bli underlag för att du så småningom skriver en bok inom ditt specialområde – och då uppfattas du verkligen som specialist!
 1. Genomför små enkla enkäter bland dina kontakter för att belysa olika aspekter på ditt specialområde. Gör sammanställningar och ta resultatet som en anledning att träffa dina tänkbara kunder för en diskussion.
 1. Notera alla framgångar som styrker uppfattningen att du är specialist inom ditt område, tidningsartiklar, uttalanden, invigningar där du bidragit, föredrag och utbildningar som du varit engagerad i osv.
 1. Beskriv din specialitet på din hemsida. Se till att folk kommer in på din hemsida.
 1. Erbjud gratis information inom ditt specialområde. Bjud in till frågor och diskussion inom ditt specialområde.
 1. Samarbeta i grupper med andra som kompletterar dig men som inte konkurrerar med dig. Byt tankar och idéer, stötta varandra och rekommendera varandra.
 1. Journalister är ofta ute och jagar intressanta ämnen för tidningsartiklar. Hjälp dem att hitta intressanta vinklingar inom eller i närheten av ditt specialområde. Var generös med material. Hjälp dem i deras jobb.
 1. Följ med i debatten i tidningar och andra media om det som berör ditt specialområde. Se över och anpassa din positionering kontinuerligt. Som någon har uttryckt det: Man måste återuppfinna sig själv med jämna mellanrum!

Min slutsats är: Visst är det så att alla inte passar som specialister. Men jag tror att betydligt fler borde sätta sig ner och fundera på hur de skulle kunna bli specialist inom något område som är intressant för en själv och samtidigt efterfrågat av andra.

http://tips-om.se

http://bli-konsult.se

Holger Westlund • Comments(0)

Fill in only if you are not real

The following XHTML tags are allowed: <b>, <br/>, <em>, <i>, <strong>, <u>. CSS styles and Javascript are not permitted.