Tankar från Runudden

Tankar från Runudden

Om Bloggen

Bloggar om aktuella händelser men framförallt inom följande områden:
- Kriminalitet
- Makt- och maktmissbruk
- Girighet
- Viner
- Idrott

Du är självfallet välkommen att gästblogga.

Bankernas brända förtroende – personalen är ljuset i mörkret

Makt o maktmissbrukPosted by Torbjörn Ohlsson Fri, October 07, 2016 18:34:49

Jag lider med bankanställda när jag läser att svenska banker fortsätter att tappa i förtroende hos allmänheten.
Svenskt Kvalitetsindex, SKI, som arbetar tillsammans med Handelshögskolan har mätt allmänhetens förtroende sedan 1989. Då var det högt. Därefter har det kontinuerligt sjunkit.
Mätningarna görs genom att studera nöjda kunder, nöjda medarbetare och företagets lönsamhet, jämfört med anställdas och ledningsgruppers inställning till verksamheten.

I slutet av -80 talet svarade jag för "min" lilla banks räkning på en liknande undersökning. Den var inte lika omfattande som jag bedömer SKI:s är, men ändå intressant. Det var en del i en forskningsuppsats från ett universitet. Bankernas bedömning jämfördes med kunders bedömning och resultatet som jag fick ta del av var glädjande.

Banker och bankanställda var det företag och den personal som allmänheten hade allra högst förtroende för. Nästan lika högt förtroende hade kyrkan och prästerna.

Hur förtroendet för kyrkan och prästerna är idag kan jag bara gissa, för bankerna har vi ett dystert facit.

Varför har det blivit så här - listar några orsaker här:
- Finans- och fastighetskrisen i början -90 talet med följande stora förändringar och sammanslagningar. Staten fick gå in och rädda delar av banksystemet.

- ”IT-bubblan” som sprack i slutet av -90 talet. Stora kreditförluster och ytterligare indragningar.

- Finanskrisen 2008, som startade i USA men som visade på stor inblandning av några svenska banker.

- Till det har nu bankerna råkat ut för något som SKI kallar för förtroendekrisen. Anledningen till den är inte svår att förstå. Swedbanks styrelsestrid inför öppen ridå, liksom Nordeas inblandning i, som det verkar vara planerad skatteflykt, den så kallade Panamaaffären har drabbat bankernas förtroende hårt.

Till detta kan läggas impopulära åtgärder som kontorsstängningar, bonus- och fallskärmsavtalen, nedmontering av kontanthanteringen m.m.

Förtroenderaset som SKI redovisar är stort. Andelen kunder som har lågt förtroende har ökat, på ett år, från 14% till 25%.

Det känns långt ifrån det betyg jag såg i slutet av -80 talet.

Finns det då inget bra
Jo bankerna har bidragit med mycket positivt under den senaste 20-årsperioden, internetbank och swish, för att nämna något.
Banken har egentligen aldrig varit så nära kunden som nu. Ärenden kan utföras dygnet runt via mobila plattformar. Trots det verkar de flesta anse att banken aldrig upplevts så avlägsen som idag.

Nedmonteringen av kontoren och kontanterna har uppenbarligen gått för snabbt. Bankernas och bankanställdas tidigare höga förtroende skapades och förstärktes genom personliga möten på bankkontoret.

Stolthet
Jag minns att när jag såg resultatet av den enkät jag svarade på i slutet av åttiotalet kände jag stolthet. Jag var stolt över mitt yrke och min arbetsgivare. Och det var inte bara då jag kände stolthet, den följde mig i stort sett genom alla år, även om jag kände av kunders tveksamma inställning de sista åren.

Nu vet jag genom många vänner i branschen att många inte har den känslan. Jag försöker alltid säga till dem. ”Det är inte ditt fel.”

Närhet ger förtroende
SKI-undersökningen visar också att 55 procent av kunderna upplever att en kontaktperson skapar trygghet och personlig kontakt, men att den relationen saknas på nätet. Det påverkar kundens beslutsprocesser som oftare stannar av på de digitala plattformarna.
Det finns alltså chans till förbättring.

Till sist
Vill jag poängtera igen att det inte är bankanställdas fel, att:

- Att det avslöjas oetiska fastighetsaffärer i en storbanks ledning och att en maktstrid utspelas i TV på bästa sändningstid.

- Att stora banker avslöjas med brevlådeaffärer och misstänkt penningtvätt i miljardklassen

- Att en stor banks ordförande kallar 80 % av kunderna för ”finansiella idioter” och anser att det är bankens plikt att överföra medel till de 20 % som är kreativa.

- Att en stor banks ledning och styrelse beslutar om ett bonusprogram som ger några nyckelpersoner 1 miljard att dela på. Känn på summan – EN MILJARD….

Beskyll inte din personlige bankman för de skandalerna. De är ljuset i mörkret.  • Comments(0)

Fill in only if you are not real

The following XHTML tags are allowed: <b>, <br/>, <em>, <i>, <strong>, <u>. CSS styles and Javascript are not permitted.