Tankar från Runudden

Tankar från Runudden

Om Bloggen

Bloggar om aktuella händelser men framförallt inom följande områden:
- Kriminalitet
- Makt- och maktmissbruk
- Girighet
- Viner
- Idrott

Du är självfallet välkommen att gästblogga.

Gryningspyromanen – En berättelse om hämnd.

GästerPosted by Torbjörn Ohlsson Thu, October 20, 2016 16:50:44


Man vill bli älskad
I brist därpå beundrad
I brist därpå avskydd och föraktad.

Med detta citat ur Doktor Glas av Hjalmar Söderberg inleds berättelsen om Ulf Borgströms liv. Ett citat som känns skrivet just för honom.

Ulf Borgströms liv och gärningar skildras i en ny bok, skriven av David Widlund och Monica Walldén. Borgström, som är mera känd under namnet ”gryningspyromanen” och som personen som under långa tider har satte skräck i stora delar av Skåne och i några andra delar av landet.

Författarna David Widlund och Monica Walldén har genomfört ett omfattande researcharbete inför arbetet med boken. De har intervjuat minst ett femtiotal personer som anser sig känna Borgström, besökt brandplatser, tagit del av brandutredningar, insatsrapporter, anmälningar, domar, tidningsartiklar och annat som ska bringa klarhet i vem Borgström är och hans delaktighet i alla bränder som han misstänks för. En person saknas för att bilden ska bli riktigt heltäckande och det är Ulf Borgström själv. Han har tackat nej till att medverka.

Får vi då veta vem Borgström är och vad som drivit honom?
Boken ger en bra bild både av personen och vad som drivit honom. Om vi börjar med personen Borgström så ser vi en människa som redan i hemmet hade det jobbigt. En hårt arbetande mamma och en alkoholiserad misshandlande pappa ger inte den bästa start i livet som ett litet barn behöver. Våld och utsatthet förföljde honom senare under skoltiden där han mobbades och tidigt kom i kriminalitet.

Ett ovanligt starkt hat och hämndbegär mot samhället växte sig starkt hos honom. Känslor som riktar sig mot allt som på något sätt representerar samhället. Det gäller till exempel skolan, socialtjänsten och givetvis polisen. Han anser sig mobbad och förföljd av samtliga och han ska hämnas.

”Nu ska det brinna” eller ”nu kommer er enfald att kosta” var yttranden som Borgström kastade efter sig när han ansåg sig förföljd och mobbad av samhället. Och det har brunnit. Han säger sig ha orsakat omkring tvåhundra bränder men har endast dömts för tre utav dem. Misstankarna har varit starka men bevisen har inte räckt till.

Det går heller inte komma ifrån känslan av att Borgström har njutit av att ”leka” med polisen. Han har funnits i närheten av många bränder och ofta sett till att han blivit fotograferad av någon bevakningskamera, men det är ju inga bevis för att han eldat. Även om anlagda bränder, av naturliga orsaker, är svåra att bevisa så måste man säga att rättssamhället har misslyckats. En annan slutsats är också att Borgström är en mycket skicklig förbrytare som överlistat polisen många gånger.

Fallet Borgström och givetvis den här utmärkta boken måste bli en tankeställare för rättssamhället och sociala myndigheter. Författarna pekar på brister i utredningarna, liksom prestige hos polistekniker att inte vända sig till skickligare utredare när det brunnit.

Socialtjänsten har uppenbarligen brustit redan från Borgströms barndom och skulle kanske med ett annat agerande förhindrat det tragiska ödet som Borgströms liv blivit och som orsakat så många människors rädsla.

En mycket välskriven och genomarbetad berättelse som jag rekommenderar att ni läser.

  • Comments(0)

Fill in only if you are not real

The following XHTML tags are allowed: <b>, <br/>, <em>, <i>, <strong>, <u>. CSS styles and Javascript are not permitted.