Tankar från Runudden

Tankar från Runudden

Om Bloggen

Bloggar om aktuella händelser men framförallt inom följande områden:
- Kriminalitet
- Makt- och maktmissbruk
- Girighet
- Viner
- Idrott

Du är självfallet välkommen att gästblogga.

I have a dream - om den politiska helheten

Makt o maktmissbrukPosted by Torbjörn Ohlsson Mon, December 12, 2016 18:05:50

Just nu händer så mycket i landet och i världen så jag tror inte någon politiker, i något parti, i något land kan greppa allt och absolut inte hantera allt. Ändå är det så många som uttrycker sig självsäkert. Det gäller bara att agera på ett visst sätt så löses alla problem. När då samma problem får olika lösningar, med tveksamma argument och i en diskussion som ibland är fördummande då skulle jag vilja höra någon säga:

- Nu stannar vi upp lite, ser vad som händer, pratar ihop oss och tar ett helhetsgrepp. Vi har några områden som vi måste samarbeta omkring, lära oss att förstå olika mekanismer som styr folks beteenden. Ska vi få ett helt land då måste vi samarbeta bättre än vad vi gjort hittills.

Vad är det då för svårigheter jag ser?

1. Samband i ekonomin.

Jag har tröttnat på resonemanget om ”den heliga tillväxten.”
- Varför måste ekonomin alltid växa och kan någon på allvar tro att det är möjligt?

- Varför måste vi jobba för att ha en inflation på 2%?

Det finns givetvis många flera frågor, men vi måste få ett nytt synsätt på hur vi ska mäta ett lands välmående. Dagens BNP-begrepp känns totalt förlegat. Lite förenklat kan man säga att man ska mäta antalet producerade teveapparater och tvättmaskiner och hoppas att det producerats flera än året innan – då är det bra…..

Nej, vi måste vi få in begrepp som invånarnas välbefinnande, sjukskrivningsdagar medellivslängd, miljövärden, utbildningsnivå och en annan syn på offentliga sektorns produktion.
I dag ingår enbart kostnaden för den offentliga sektorn, vilket då innebär att en dyr och ineffektiv offentlig sektor i statistiken är värdefullare än en billig och effektiv organisation.


2. Landsbygd och glesbygd
Jag har tröttnat på begrepp som den tärande lands- och glesbygden och den kreativa storstaden. Hur kan man prata om gles- och landsbygdsproblem när:

- Hushållen tvingas skuldsätta sig till en farlig nivå för att hitta en bostad, vilket i sig kommer att orsaka nästa finanskrasch. Ingen finanskrasch har hittills startat på landsbygden.

- Många säger att kriminaliteten sliter sönder landet. ”Vi vågar inte gå ut.” Det stämmer nog på sina håll – i storstäderna - ingen kriminalitet sliter sönder landsbygden.

- Den egna matproduktionen sker på landsbygden och förädlas ibland i städerna. Det som produceras idag räcker inte många dagar om Sverige blir blockerade.
”Hela landet ska leva”, sägs det ibland från Rosenbad, samtidigt som man planerar för förtätning av bostadsområden i städerna, istället för att flytta ut verksamheter utanför de stora städerna.

3. Det korta minnet
ag är trött på det korta minnet. Visar med två områden:

A Skuldfällan
Den bankfrossa som skakade världen, inklusive Sverige genom den s.k. Lehman-hösten 2008 och eurokrisens 2011, samt till tidigare kriser under -90 talet, verkar vara glömd, trots att kriserna brukar komma med åtta till tio års mellanrum.
Nu verkar det vara dags för Italienska banker och den gigantiska Deutsche Bank pressas från många håll.

Och nu känns det allvarligare. Bankernas tillväxt de senaste åren har överstigit ökningen av samhällets garantifond för att rädda krisande banker flera gånger om. Det känns som skyddsnätet saknas.

Men vad gör bankerna med sina enorma vinster?
Ja det är enkelt, 70 - 80 % delas ut till ägarna. Till det beviljar de sina ledningsgrupper enorma bonusprogram.
Det som blir kvar och som ska läggas till det egna kapitalet är förhållandevis små belopp. Kapitaltäckningen, d.v.s. reserverna för att klara framtida kreditförluster är små.

B. Integration och fientlighet
Svenska Dagbladet gjorde för en tid sedan sammanställning som visade på kusliga likheter mellan dagens Sverige och trettiotalets Tyskland. Listar några olika områden:

Ekonomin
: I slutet av 20-talet var arbetslösheten hög vilket är en förklaring till nazistpartiets frammarsch. Nazistpartiet i Tyskland tog makten 1933, drygt tre år efter kraschen på Wall Street 1929.

NU: Sverigedemokraterna kom in i riksdagen 2010, två år efter kraschen på Wall Street 2008. Alla partier var överens om att valets viktigaste fråga var hur vi ska bekämpa arbetslösheten.

Växer snabbt
: Nazistpartiet växte snabbt. År 1920 hade partiet under 60 medlemmar. I valet 1933 fick de 44 procent av rösterna.

NU: Sverigedemokraternas opinionssiffror låg länge under fyra procent. 2006 fick sd 2,9 procent, 2010 fick de 5,7 procent av rösterna, i valet 2014 fick de 12,8 procent och de ligger i de senaste opinionsmätningarna ännu högre.

Syndabockarna - den enkla lösningen
DÅ:
Det som nazisterna i Tyskland erbjöd folket var någon att skylla allting på. Den enkla förklaringen att det var judar, romer, kommunister och homosexuella som var roten till allt ont.

NU: 2009 skrev Jimmie Åkesson på Aftonbladets debattsida att den muslimska invandringen är det största hotet mot Sverige sedan andra världskriget.

Riksdagsmotioner

Så långt likheterna mellan dåvarande Tyskland och nuvarande Sverige. Tillfälligheter kanske många säger eller ”det som hände i Tyskland skulle aldrig kunna hända i Sverige” Men om vi tittar på de motioner som sd:s ledamöter lagt till riksdagen under förra mandatperioden kan vi t.ex. se förslag om:

- Spartanska fängelser för utländska medborgare.
- Förbud mot böneutrop.
- Avskaffandet av tolkservice för invandrare vid myndighetskontakter.
- Registrering av intagnas ursprungsnationalitet och invandrarbakgrund.

Det var några förslag ”ur högen.” Det är visserligen motioner från enskilda sd-ledamöter, men de är så många och extrema så det går inte bortse ifrån att det är den människosyn som i stort präglar partiet

Lägger vi till yttranden i tidningar och på sociala medier blir bilden ännu dystrare. Eller vad sägs om följande yttranden från sd-företrädare i olika positioner, från Lars Lindström, på siten ”Omtalat.nu.”

"Kan ingen ställa sig på Öresundsbron med en kulspruta!"

"Det finns ju de som skär av armar och ben på barnen för att de ska tigga bättre, och de som trycker in ögonen på dem."

"Nu har vi alltså folk som riskerar cancer pga invandringen samt folk som inte får boende pga invandringen... "

Frågor jag ställer mig?
Kan det vara en tillfällighet att dylika åsikter finns både lokalt och hos den centrala partiledningen?

Hur kan upplysta svenskar på så kort tid anse att åsikter som ovanstående är ok?

Till sist
Tror att många som läser detta håller med mig. De utmaningar vi har framför oss är gigantiska. Visserligen har många av problemen funnits tidigare, men inte så många av dagens politiker har varit med och hanterat problemen.

Det behövs ett nytänkande och någon som vågar ta ett helhetsgrepp. Ledare som vågar stå upp framför kamerorna och berätta och förmedla en ny vision, där frågorna om de ekonomiska sambanden, kriminaliteten, utanförskapets baksidor, integrationens möjligheter, men också risker när den går fel.

Jag vill att någon ska stiga fram och likt Marthin Luther King utbrista i ”I have a dream” och sedan förmedla vilka steg som måste tas för att förverkliga detta samhälle.

Jag vill inte se ledare som bråkar om enskilda statistikuppgifter och vem som vidtog åtgärder så att PISA-resultaten förbättrades eller försämrades. Om detta tillåts fortsätta då har vi snart en statsminister som heter Åkesson och han behöver inte ens vidta några större valrörelser, de andra partierna sköter det åt honom.

Slutar med en lärdom av en annan av de största ledarna Nelson Mandela. Torterad och fängslad gav han aldrig upp kampen om ett rättvist samhälle. Han blev en förebild och han ingav förtroende och framtidstro. En av hans lärdomar lyder:

- Drömmar och visioner måste upplevas som något som ska bli bättre än det nuvarande - om du vill växa som person.
  • Comments(0)

Fill in only if you are not real

The following XHTML tags are allowed: <b>, <br/>, <em>, <i>, <strong>, <u>. CSS styles and Javascript are not permitted.